Adoracja w ciszy

Parafia NSPJ Nowy Targ

Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, w każdy piątek od godziny 18:30 do sobotniego poranka, do godziny 6:30 „jest niemożliwe, aby przebywanie przed Najświętszym Sakramentem pozostało bezowocne, nawet jeżeli odbywa się w największych oschłościach, ciemności czy oziębłości z naszej strony …” https://www.facebook.com/events/854265868079397/

„Pięknie jest zatrzymać się z Jezusem i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca.

Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości?

Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!”

św. Jan Paweł II

Reklamy
Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Sąd Metropolitalny Archidiecezji Krakowskiej

Sąd Biskupi: strona internetowa – http://www.diecezja.pl/sad.html

Adres:
ul. Franciszkańska 3,
31-004 Kraków
tel. +48 12 429 41 49
fax. +48 12 62 88 156

WIKARIUSZ SĄDOWY (OFICJAŁ)
ks. dr Zbigniew Rapacz, dr teologii, mgr lic. prawa kanonicznego

POMOCNICZY WIKARIUSZE SĄDOWI (WICEOFICJAŁOWIE)
ks. mgr lic. Krzysztof Bogdał, mgr lic. prawa kanonicznego, mgr lic. teologii
ks. mgr lic. Stanisław Molendys, mgr lic. prawa kanonicznego, mgr teologii
SĘDZIOWIE AUDYTORZY
ks. dr Mirosław Czapla, dr prawa kanonicznego
ks. dr Szymon Janiczek, dr teologii, mgr lic. prawa kanonicznego
ks. mgr lic. Jarosław Sroka, mgr lic. prawa kanonicznego, mgr teologii
OBROŃCY WĘZŁA MAŁŻEŃSKIEGO
dr Aleksandra Brzemia-Bonarek, dr prawa kanonicznego
ks. mgr Mariusz Czajkowski CM, mgr lic. prawa kanonicznego
s. mgr lic. Mirosława Topolewska CSCIJ, mgr lic. prawa kanonicznego
s. mgr Lucyna Wąsik, nazaretanka
RZECZNIK SPRAWIEDLIWOŚCI
ks. mgr lic. Andrzej Grodecki, mgr lic. prawa kanonicznego, mgr teologii
NOTARIUSZE
  ks. mgr Marcin Szydłowski, mgr teologii
ks. mgr Daniel Żółkiewicz, mgr teologii
mgr Renata Jędrychowska
mgr Joanna Marszałek

SĘDZIOWIE DIECEZJALNI
o. dr Robert Cielicki OFMCap, dr prawa kanonicznego
ks. mgr lic. Krzysztof Dudek SCJ, mgr lic. prawa kanonicznego
o. dr Tytus Fułat OFM, dr prawa kanonicznego
ks. dr hab. Piotr Kroczek, dr hab. prawa kanonicznego
o. dr Andrzej Kukła CSsR, dr prawa kanonicznego
ks. dr Jan Pasierbek, dr prawa kanonicznego
ks. dr Andrzej Sosnowski CR, dr prawa kanonicznego
ks. dr Stanisław Więzik CRL, dr prawa kanonicznego, mgr lic. socjologii
ks. dr Marcin Wolczko, dr prawa kanonicznego
ks. mgr lic. Andrzej Grodecki, mgr lic. prawa kanonicznego, mgr teologii

LISTA ADWOKATÓW KOŚCIELNYCH ZATWIERDZONYCH W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

mgr lic. Beata Fober
tel.: +48 662 312 658
e-mail: beata.fober@gmail.com

mgr lic. Piotr Jantos
ul. Chełmońskiego 100B/3, 31-340 Kraków
tel.: +48 515 093 404
e-mail: piotr.jantos@prawokanoniczne.org

mgr lic. Małgorzata Koterba
tel.: +48 508 194 814
e-mail: malgorzatakoterba@gmail.com

mgr lic. Michał Olszowski
ul. Chełmońskiego 100B/3, 31-340 Kraków
tel.: +48 602 593 665
e-mail: michal.olszowski@prawokanoniczne.org
http://www.prawokanoniczne.org

mgr lic. Karina Zając
tel.: +48 500 154 466
e-mail: karina.zajac@g.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:30 ‒ 15:30
Wtorek: 8:30 ‒ 15:30
Czwartek: 8:30 ‒ 15:30
Piątek: 8:30 ‒ 15:30
Sobota: 8:30‒13:00

Środa: dzień wewnętrzny – sesje Sądu (nieczynne)

OGŁOSZENIE

Przestrzegamy PT. Petentów przed szukaniem pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa u osób lub kancelarii adwokackich ogłaszających się w prasie lub za pośrednictwem Internetu. Osoby te nie mają żadnych uprawnień do występowania w sądach kościelnych jako adwokaci. W większości przypadków nie dysponują też one wystarczającą wiedzą z zakresu prawa kanonicznego. Żądając bezpodstawnie bardzo wysokich opłat za swoje usługi, niejednokrotnie nieuczciwie wykorzystują czyjeś szczere pragnienie rozwiązania trudnych spraw. Praktyka sądowa wykazuje zresztą też na to, że tego rodzaju „pomoc” nie wiele się przydaje, a uciekanie się do proponowanych przez takie osoby środków rodzi uzasadnione podejrzenia o chęć nieuczciwego osiągnięcia pożądanego wyroku.

Przed rozpoczęciem instrukcji sprawy Sąd nie przyjmuje prywatnych opinii psychologicznych lub psychiatrycznych przygotowanych na użytek procesu.

Informujemy, że poradę prawną w sprawach małżeńskich każdy może zawsze bezpłatnie otrzymać w kancelarii Sądu (telefoniczne uzgodnienie terminu – 12 429 41 49), a także w poradnictwie prawnym działającym przy Parafii Mariackiej w Krakowie (czynne w poniedziałki w godz. 16 – 17, wejście od kościoła św. Barbary).

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

pokusa i grzech …

Bóg nikogo nie kusi do złego. Skąd, więc bierze się grzech?

Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg, bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość wystawia na pokusę i nęci każdego. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć.” (Jk 1,13-15)

Mamy obowiązek być czujni i przygotowani na jej odparcie. Pokusa może mieć dodatni wpływ na człowieka, jako czynnik mobilizujący jego siły duchowe.

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

ostateczne przeznaczenie człowieka …

„ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało,
ani serce człowieka nie zdołało pojąć,
jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.” (1Kor 2;9)

Dlaczego? bo nie da się wyrazić, czy wyobrazić pełni ISTNIENIA w Bogu.
Bóg stworzył wszystko aby istniało. Każdemu bytowi udzielił coś z siebie, udzielił mu cząstkę swego istnienia. Inaczej otrzymali aniołowie, inaczej człowiek, inaczej zwierzęta, czy rośliny.

Każde stworzenie otrzymało od Boga, jako największy dar „odrobinę istnienia”. „Bóg stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi.” (Mdr 1,14). I każde stworzenie zostało powołane do udoskonalania tego istnienia, do coraz głębszego i ściślejszego łączenia się z ISTNIENIEM BOGA.

Niestety grzech pierworodny i wszystkie nasze grzechy osobiste oddalają nas od tego ideału, od istnienia z Bogiem i w Bogu. Obecnie tylko partycypujemy cząstkowo w istnieniu Boga. I gdyby nie Miłosierdzie Boże oddalalibyśmy się coraz bardziej w kierunku „nieistnienia”, w kierunku zła (i dlatego istnienie jest dobrem, a jego negacja lub prywacja jest złem – Malum est privatio boni). Zło jest więc zniszczeniem (nawet tylko cząstkowym) istnienia. Bóg nie jest więc przyczyną zła czy uszczuplenia w istnieniu, bo być nie może. Byłoby to sprzeczne z Jego Istotą. Bo przecież Jego istotą jest ISTNIENIE. To byty rozumne i wolne (aniołowie i człowiek) niszczą w sobie Boże istnienie, czyli „tworzą” zło, poprzez swoje wolne i egoistyczne wybory.

Bóg więc, aby nas zawrócić z tej drogi donikąd sam wcielił się i stał się stworzeniem, aby w nas owo -zniszczone przez grzech- istnienie uzdrowić, aby nam przywrócić pełnię swojego istnienia. I to jest nasze ostateczne powołanie, nasza ostateczne przeznaczenie. To jest to, dlaczego św. Augustyn mówi z bólem i nieukrywaną tęsknotą: „Stworzyłeś nas Panie dla siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie”. To jest to, o czym pisze św. Paweł w pierwszym Liście do Koryntian, „to czego ani zobaczyć, ani usłyszeć, ani zrozumieć czy wyrazić nie można”, to jest właśnie pełnia ISTNIENIA.

To jest właśnie niebo; miłość, szczęście, dobro, piękno wieczne. Unum et Verum, et Bonum, et Pulchrum convertutntur – czyli egsystencjalna jedność istnienia, prawdy, dobra i piękna. To jest partycypacja w pełni ISTNIENIA, czyli istnienie w Bogu. To jest też powód dla którego, Chrystus może powiedzieć: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. Istotą bowiem Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego jest to samo, czyli ISTNIENIE. I do tej jedności w ISTNIENIU (dla człowieka niewyobrażalnej i ludzkimi słowami niewyrażalnej) powołuje nas Bóg.

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

wyślij pączka do Afryki

Możesz to zrobić tutaj https://paczek.kapucyni.pl/ 

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

… grzech i miłosierdzie …

Odpowiedzią Boga na ludzki grzech nie jest kara i potępienie, ale miłosierdzie i przebaczenie.

Ode mnie jednak zależy, czy to miłosierdzie będę w stanie przyjąć, czy też w pysze zarozumiałości będę twierdził, że miłosierdzie jest mi niepotrzebne, bo ja nie mam grzechu.

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Jezu, Ty się tym zajmij …

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz