oczyszczenie

Oczyść mnie Panie z tego wszystkiego, co nie jest we mnie Tobą, co nie jest we mnie Twoim obrazem i podobieństwem.
Wypal wszystko, co sprzeciwia się upodobnieniu się do Chrystusa !!! Inaczej nie będę mógł wejść do radości zjednoczenia z Tobą.

Do chwały zmartwychwstania możemy być doprowadzeni jedynie przez krzyż i Mękę Jezusa Chrystusa. A krzyż i męka to znaczy: „Eloi, Eloi lama sabahtani?” – Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił? Ale także: „w ręce Twoje oddaję ducha mego.”

Reklamy
Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

zawierzenie …

„Jedyny wybór, jakiego możesz dokonać, to stać się prawdziwym dzieckiem Boga, bez Którego jesteś niczym.

Nie jesteś tym, kim jesteś, ze względu na to jaką zajmujesz pozycję w tym życiu, jaką rolę grasz.

Ale jesteś tym kim jesteś tylko dlatego, że jesteś Kochany przez Boga, że będziesz zbawiony, bo nikt nie jest godny, aby stanąć przede Mną.

Nikt nie jest tak czysty na duszy, że może sam osiągnąć świętość.

Nikt z was nie zostanie podniesiony do Mojego Królestwa za swoje zasługi.

To moje Miłosierdzie sprawi, że będziesz godny żyć wiecznym życiem.” – Twój Jezus.

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Wyjaśnienie …

spowiedź_p

Podany (na tabliczce przy drzwiach) numer telefonu służy jedynie do umówienia się na Spowiedź w uzgodnionym wspólnie terminie.

Kaplica Pojednania nie jest konfesjonałem na zawołanie, ani Spowiedzią na telefon.  Ksiądz nie jest w stanie przyjść na zawołanie i może się tylko umówić na wspólnie ustalony termin.

Proszę też nie próbować spowiadać się przez telefon. Z puntu widzenia ważności spowiedzi jest to niemożliwe.

Dziękuję za wyrozumiałość
duszpasterz

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

grzechy w małżeństwie …

„W rozumieniu chrześcijańskim celem miłości małżeńskiej jest wola uświęcenia drugiego człowieka, stworzonego na „obraz i podobieństwo Boga”, a więc pomoc w jego wzroście duchowym. Wśród wykroczeń przeciwko miłości małżeńskiej możemy wskazać na egoizm, hedonizm i niegodziwe praktyki przeciwko poczęciu.”

więcej TUTAJ

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Dawno nie byłem w spowiedzi. Jak mam to zrobić?

„Grzech ciężki może popełnić tylko ta osoba, która wie, że czyni źle. Nie jest jednak w tej kwestii usprawiedliwieniem zawiniona ignorancja i zatwardziałość serca. Jeśli ktoś mało dba o poznanie nauki Kościoła albo wręcz się jej sprzeciwia, nie jest wolny od poważnej winy moralnej.”

Więcej TUTAJ

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Szczera Spowiedź …

Katechizm Kościoła Katolickiego w nr. 1456 mówi:

„Wyznanie grzechów wobec kapłana stanowi istotną część sakramentu pokuty: „Na spowiedzi penitenci powinni wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, których są świadomi po dokładnym zbadaniu siebie, chociaż byłyby najbardziej skryte i popełnione tylko przeciw dwu ostatnim przykazaniom, ponieważ niekiedy ciężej ranią one duszę i są bardziej niebezpieczne niż popełnione jawnie”

Gdy wierni Chrystusa starają się wyznać wszystkie grzechy, które sobie przypominają, niewątpliwie przedstawiają je wszystkie Bożemu miłosierdziu. Ci, którzy postępują inaczej i świadomie ukrywają niektóre grzechy, nie przedkładają dobroci Bożej tego, co mogłaby ona odpuścić za pośrednictwem kapłana. „Jeśli bowiem chory wstydzi się odkryć ranę lekarzowi, sztuka lekarska tego nie uleczy, czego nie rozpozna”.

Image result for spowiedź

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

o niegodnym przyjmowaniu Komunii Świętej

Image result for PIEKŁOTA DUSZA, KTÓRA GRZESZY, TA UMRZE. Ez, 17,4

Wielu przystępuje do Stołu Pańskiego po złej spowiedzi, jako że albo zataili swoje grzechy, albo nie mieli najmniejszego żalu i postanowienia poprawy. Inni znów przystępują do Komunii w gniewie i z przywiązaniem do grzechów i w ten sposób znieważają Ciało i Krew Pana. Sprawdzajcie sami siebie, czy przypadkiem nie popełniliście kiedyś świętokradztwa!

Gdybym był w stanie wyciągnąć z płomieni piekła zdrajcę Judasza i pokazać wam, jak on tam okropnie jęczy i cierpi przez to, że niegodnie przyjął Ciało i Krew Pańską, to może choć trochę byście się przestraszyli!

A co będzie z grzesznikami, którzy całe niemal życie dopuszczają się takich świętokradztw!
Naprawdę, bracia moi – świętokradztwo jest najcięższą zbrodnią, bo jest napaścią na samego Boga; sprowadza też na człowieka ogromne nieszczęścia!

Nie potrafię we właściwy sposób przedstawić wam tego, jak wielkim grzechem jest świętokradzka Komunia Święta! Zbawiciel świata raz jeden poniósł śmierć na ziemi, tymczasem ludzie przewrotni wciąż odnawiają tę Jego mękę przez niegodne przyjmowanie Go do swoich serc!

Czy może być większa zbrodnia, czy może być większe spustoszenie w miejscu świętym? Nawet piekło nie mogłoby okazać Bogu większej pogardy!

Proboszcz z Ars.

za FRONDA

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz