Miesięczne archiwum: Wrzesień 2016

praktyka odpustów w Kościele …

Ta starożytna praktyka Kościoła. Przez odpust rozumie się „darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy.” Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

o Spowiedzi ….

„Często mówi się o tym, że cho­ciaż wielu ludzi uważa się za wierzących, to religijność kato­lików jest dość powierzchowna. Owszem, korzystamy z sakra­mentów, ale tak naprawdę nie bardzo wiemy, co one oznaczają. Niektóre, jak np. spowiedź, wręcz budzą w nas … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Psalm 51 – modlitwa grzesznika

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, * w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy * i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem nieprawość moją, * a grzech mój jest zawsze przede … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

wróć synu, Ojciec czeka …

Kościół nie został utworzony przez Chrystusa jedynie dla świętych, ale właśnie dla tych, którzy przeżywają jakiekolwiek kłopoty i trudności w swoim życiu. Celem całej pracy duszpasterskiej Kościoła zgodnie ze słowami Chrystusa: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz