Komunikat Kancelarii Kurii

W nawiązaniu do informacji podanej przez Biskupa Płockiego na Konferencji Księży Dziekanów w dniu 15 marca 2017 r.,

powiadamiamy duszpasterzy i wiernych diecezji płockiej, że działalność Pustelni w Czatachowie (o. Daniel Galus) nie posiada aprobaty Metropolity Częstochowskiego, ks. arcybiskupa Wacława Depo. Dotyczy to również działającej przy tzw. Pustelni Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa.

W związku z tym apeluje się do kapłanów i wiernych świeckich o powstrzymanie się od organizowania wyjazdów zbiorowych i indywidualnych do tego miejsca. Przypominamy starożytną zasadę św. Ignacego Antiocheńskiego: „Nie czyńcie nic bez biskupa, […] kochajcie jedność, unikajcie podziałów»” (List do Filadelfian, 7, 1)

Płock, dnia 27 marca 2017 r.

Ks. dr Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii
Wikariusz Biskupi ds. Sakramentalnych

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Spowiedź nie jest psychoanalizą …

„Ludzie coraz częściej spowiadają się z emocji, lęków, złości. Coraz większe zapotrzebowanie na psychologów przekłada się na konfesjonał – niektórzy traktują spowiednika jako pewnego rodzaju terapeutę, a my nie mamy narzędzi do takiej pomocy. Konfesjonał to miejsce wyznawania grzechów. Niekiedy brakuje także umiejętności mówienia o grzechach wprost, bez opowiadania wielowątkowej historii życia – jeśli nie jest to konieczne. Dobry rachunek sumienia pomaga to wszystko uporządkować.” – ks. Kamil Leszczyński SDS

Czym jest grzech?

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

jak się spowiadać?

Image result for spowiedź

Dawno nie byłem w spowiedzi. Jak mam to zrobić?

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

zawierzenie …

Panie Jezu, zawierzam Ci wszystko co mnie przerasta, wszystkie swoje udręczenia i lęki, wszystko na co nie mam wpływu ! Ty, Jezu jesteś Panem Życia ! Zmiłuj się nade mną, grzesznikiem …

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

katechezy o sumieniu …

Co to jest sumienie? Skąd wiadomo, czy dobrze rozpoznaje dobro i zło? Na co może chorować? Cykl katechez o sumieniu.

Całość TUTAJ

sumienie

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

wyślij pączka do Afryki …

adres do strony: https://paczek.kapucyni.pl/

paczek-21

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Apostolat Modlitwy za Kapłanów – „Margaretka”

Modlitwa za kapłanów „Margaretka”

margaretka

Życie i modlitwa niepełnosprawnej Margaret O’Donnell stało się inspiracją dla powstania ruchu osób modlących się za kapłanów. To właśnie od jej imienia, które jest zarazem nazwą kwiatu, apostolat przyjął swą nazwę. Apostolat Margaretka (fr. „Le Mouvement des Marguerites”, ang. „The Daisy Movement”) został założony w Kanadzie 1 sierpnia 1981 roku przez panią profesor Louise Ward, za aprobatą miejscowego biskupa. Od samego początku jego patronką została Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła. Apostolat Margaretka, jak twierdzi założycielka, jest „duchową adopcją kapłana w modlitwie”.

louise

Założycielka Apostolatu prof. Louise Ward

Jako logo ruchu wybrana została margaretka czyli polny kwiat. Ilustruje on zaangażowanie w modlitwę i posiada głęboką symbolikę. Margaretka jest zakorzeniona w glebie Kościoła i odżywiona życiem Ducha Świętego. Siedem płatków kwiatu reprezentuje siedem osób, które są zobowiązane do modlitwy za konkretnego kapłana, każda z osób w jednym z siedmiu dni tygodnia. W centrum kwiatu wpisuje się imię i nazwisko kapłana, natomiast na siedmiu płatkach imiona i nazwiska siedmiu osób, które składają Bogu przyrzeczenie modlitwy – każda osoba w jednym wybranym dniu tygodnia.

Obecnie Apostolat Margaretka, za zgodą diecezjalnych ordynariuszy istnieje w wielu krajach świata. W Kanadzie jest uważany przez biskupów, za jeden z dziesięciu głównych ruchów w Kościele. „Ten ruch jest łaską dla naszego Kościoła” (bp Gilles Cazabon z diecezji Saint-Jérôme). Apostolat Margaretka jest „niespodzianką Ducha Świętego” (bp Raymond Saint-Gelais z diecezji Nicolet).

więcej TUTAJ

Serdecznie dziękuję 🙂 modlącym się za nas …

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz