a co po spowiedzi?

Po spowiedzi warto skupić się na jednym grzechu, który się powtarza i spróbować podjąć wysiłek, by nie ulec pokusie po raz kolejny. A jeśli się ulegnie, to znowu powstać. I tak do skutku. Jeśli, np. ktoś spędza nadmierny czas przed Internetem i telewizją, kosztem rodziny, modlitwy, to może zacząć od próby ograniczenia tego czasu i powolnego wypierania tego złego nawyku dobrym nawykiem.

więcej =>>  TUTAJ – 10 rad spowiednika o spowiedzi

Reklamy
Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

grzech pierworodny

Grzech pierworodny był całkowicie wolnym odwróceniem się pierwszych rodziców (Adama i Ewy) od Boga, Który jest źródłem Istnienia, Życia i Porządku. W konsekwencji więc spowodował on śmierć i chaos, które właśnie przez grzech weszły w stworzoną przez Boga naturę. (Rzym 5:12) Chaos i śmierć dotknęły nie tylko samego człowieka, ale i całą naturę człowiekowi dotąd poddaną i posłuszną. Tak dokonało się i nadal dokonuje niszczenie Bożego stworzenia. Natura -niegdyś- człowiekowi uległa i podporządkowana, po grzechu pierworodnym zwraca się przeciwko człowiekowi, stawia mu opór, staje się chaotyczna, a nawet człowiekowi nieprzyjazna.

Rana, jaką człowiek zadał sobie samemu i całej naturze -przez swoje nieposłuszeństwo- może być uleczona tylko przez posłuszeństwo Człowieka Doskonałego jakim jest Jezus Chrystus (Rzym 5:12-19). Ale też konieczne jest nawrócenie się ludzi, powrót do jedności z Bogiem. Każdy z ludzi ma w sobie odnowić obraz i podobieństwo Boże, bo na obraz i podobieństwo Boże został każdy z nas stworzony.

Adam and Eve

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

oczyszczenie

Oczyść mnie Panie z tego wszystkiego, co nie jest we mnie Tobą, co nie jest we mnie Twoim obrazem i podobieństwem.
Wypal wszystko, co sprzeciwia się upodobnieniu się do Chrystusa !!! Inaczej nie będę mógł wejść do radości zjednoczenia z Tobą.

Do chwały zmartwychwstania możemy być doprowadzeni jedynie przez krzyż i Mękę Jezusa Chrystusa. A krzyż i męka to znaczy: „Eloi, Eloi lama sabahtani?” – Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił? Ale także: „w ręce Twoje oddaję ducha mego.”

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

zawierzenie …

„Jedyny wybór, jakiego możesz dokonać, to stać się prawdziwym dzieckiem Boga, bez Którego jesteś niczym.

Nie jesteś tym, kim jesteś, ze względu na to jaką zajmujesz pozycję w tym życiu, jaką rolę grasz.

Ale jesteś tym kim jesteś tylko dlatego, że jesteś Kochany przez Boga, że będziesz zbawiony, bo nikt nie jest godny, aby stanąć przede Mną.

Nikt nie jest tak czysty na duszy, że może sam osiągnąć świętość.

Nikt z was nie zostanie podniesiony do Mojego Królestwa za swoje zasługi.

To moje Miłosierdzie sprawi, że będziesz godny żyć wiecznym życiem.” – Twój Jezus.

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Wyjaśnienie …

spowiedź_p

Podany (na tabliczce przy drzwiach) numer telefonu służy jedynie do umówienia się na Spowiedź w uzgodnionym wspólnie terminie.

Kaplica Pojednania nie jest konfesjonałem na zawołanie, ani Spowiedzią na telefon.  Ksiądz nie jest w stanie przyjść na zawołanie i może się tylko umówić na wspólnie ustalony termin.

Proszę też nie próbować spowiadać się przez telefon. Z puntu widzenia ważności spowiedzi jest to niemożliwe.

Dziękuję za wyrozumiałość
duszpasterz

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

grzechy w małżeństwie …

„W rozumieniu chrześcijańskim celem miłości małżeńskiej jest wola uświęcenia drugiego człowieka, stworzonego na „obraz i podobieństwo Boga”, a więc pomoc w jego wzroście duchowym. Wśród wykroczeń przeciwko miłości małżeńskiej możemy wskazać na egoizm, hedonizm i niegodziwe praktyki przeciwko poczęciu.”

więcej TUTAJ

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Dawno nie byłem w spowiedzi. Jak mam to zrobić?

„Grzech ciężki może popełnić tylko ta osoba, która wie, że czyni źle. Nie jest jednak w tej kwestii usprawiedliwieniem zawiniona ignorancja i zatwardziałość serca. Jeśli ktoś mało dba o poznanie nauki Kościoła albo wręcz się jej sprzeciwia, nie jest wolny od poważnej winy moralnej.”

Więcej TUTAJ

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz