Kaplica Pojednania

Obrazek | Opublikowano by | Dodaj komentarz

zmiana godzin dyżurów …

Od środy 2 września

Kaplica Pojednania
czynna w środy i piątki

od 17:00 do 18:00,

czyli na godzinę przed wieczorną Mszą Świętą.

Książkę „Mów do ludzkich sumień” można zamówić tutaj: mow.kazania.org

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

książka

Książkę „Mów do ludzkich sumień” można zamówić tutaj: mow.kazania.org

Dostępna jest też wersja a czytniki Kindle. Proszę o kontakt na adres:

12 sierpnia     –      pogubienie

Żyjemy w świecie, który można by scharakteryzować mianem „świata ludzi pogubionych lub zagubionych, zdezorientowanych”. Wielorakie są przyczyny tego pogubienia. Niektóre z nich to:

– manipulacje medialne;
– relatywizm i fałszywie rozumiana tolerancja;
– brak samokrytycyzmu;
– uwikłanie w grzech, z którego nie chcę zrezygnować;
– permisywizm i przewrotność;
– łatwowierność;
– naiwność;
– poszukiwanie ciekawostek i skandalików;
– poszukiwanie usprawiedliwienia dla swoich słabości;
– egocentryzm;
– przeakcentowanie roli uczuć (ekscesywny emocjonalizm).

Wielu ludzi pogubiło się we współczesnej rzeczywistości. Nie wiedzą już, co jest prawdziwe, a co nie, gdzie leży fundament i pra–zasada wszelkiego bytowania. Nie wiedzą i czasami mam wrażenie, że wiedzieć nie chcą, po co istnieją i jaki jest ostateczny sens ich istnienia. Tak głęboko zatopieni w tym, co dzisiaj a najdalej jutro, nie chcą nawet myśleć o tym, co będzie „pojutrze”. Są rzeczywiście jak owce bez pasterza, jak statki żaglowe bez wiatru, jak obłoki gnane donikąd.

I wielorakie są także efekty tego ludzkiego zagubienia.

•         Pierwszym efektem pogubienia jest ślepota na wartości moralne, moralny i etyczny relatywizm.
•         Drugim efektem jest ustawiczne niezadowolenie i pretensje do całego świata o wszystko. Tacy ludzie o wszelkie zło w świecie oskarżają innych, a najlepiej samego Pana Boga.
•         Efektem trzecim jest już nie tylko życie moralne w bylejakości i hedonizmie, ale próba uzasadnienia takiego sposobu ży-cia, jako jedynego możliwego, słusznego i niepodlegającego krytyce, czy ocenie. Tacy ludzie domagając się tolerancji dla swojego sposobu życia, nie chcą (i nie mogą) jednocześnie uznać prawa innych do tolerancji, a czasami nawet zwykłego szacunku.

Jakie jest na to lekarstwo?

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

życie wieczne …

Jeśli wierzysz w życie wieczne, to koniecznie to obejrzyj. Jeśli jednak nie wierzysz, to też możesz obejrzeć.

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

zmiana godzin

W okresie wakacyjnym:

lipiec i sierpień
Kaplica Pojednania
czynna w środy i piątki
od 18:00 do 19:00,

czyli na godzinę przed wieczorną Mszą Świętą.


Kapl. Poj


Książkę „Mów do ludzkich sumień” można zamówić tutaj: mow.kazania.org

reklama po

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

„Mów do ludzkich sumień”

15 czerwca – nierozerwalność małżeństwa…

Dlaczego Jezus tak zdecydowanie i bezdyskusyjnie mówi na temat jedności małżeńskiej? Czy nie jest tak dlatego, że sakrament małżeństwa jest „par excellence” sakramentem jedności, która jest obrazem jedności samego Boga?

co Bóg złączył, niech człowiek nie odważy się rozdzielać.

Nawet apostołowie mieli problem i trudność ze zrozumieniem tych słów.

Jeśli tak się ma sprawa między mężczyzną i kobietą, to lepiej się nie żenić.

Sakrament Małżeństwa jest pierwszym chronologicznie i dla rozwoju ludzkości fundamentalnym. Dlatego diabłu tak bardzo zależy na zniszczeniu małżeństwa i rodziny. Socjologiczne eksperymenty w tym względzie, jakie obserwujemy we współczesnym świecie są katastroficzne dla całej cywilizacji.

Książkę „Mów do ludzkich sumień” można zamówić na stronie

https://sites.google.com/view/sumienie/home

Mów

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

„Mów do ludzkich sumień”

reklama po

 

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

cały film

Maziorz z Miasta – wspomnienie o Marku Fryźlewiczu …

A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga
i nie dosięgnie ich męka.
Zdało się oczom głupich, że pomarli,
zgon ich poczytano za nieszczęście
i odejście od nas za unicestwienie,
a oni trwają w pokoju. (Mdr 3,1-3)

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

cały film dostępny od wtorku

Zapowiedź filmu o śp. Marku Fryźlewiczu, „Maziorz z Miasta, wspomnienie o Marku Fryźlewiczu”.

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

o sumieniu i do sumienia dla dzieci z Afryki

 

Mam jeszcze około 700 egzemplarzy drugiego wydania książki „ Mów do ludzkich sumień”. Cały dochód ze sprzedaży przekazywany jest na dzieci w Afryce.

Książkę można zamówić na stronie https://sites.google.com/view/sumienie/home

Ze sprzedaży pierwszego wydania pomogliśmy dwóm instytucjom:

• „Dada Maisha Chekechea Centre” czyli szkołę dla sierot w Morogoro w centralnej Tanzanii,

Chekechea

• „Centre Humanitaire de Santé pour les enfants pauvres”, czyli szpitalik dla dzieci w Moroni na wyspach Komorach, na Oceanie Indyjskim.

Centre

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz