nadal dostępne

Wszytkie trzy książki są jeszcze dostępne:

1 – „Mów do ludzkich sumień” można ją zamówić tutaj:  mow.kazania.org

2 –  „Mów do ludzkich sumień  2. Wiara, nauka i Prawda” można zamówić tutaj: www.mow2.kazania.org

–  „Mów do ludzkich sumień  3. Przewodnik dla mających kłopoty ze spowiedzią”: można zamówić tutaj: http://www.mow3.kazania.org

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

„Mów do ludzkich sumień 3. Przewodnik dla mających kłopoty ze Spowiedzią”

Dostępna jest już trzecia książka z serii „Mów do ludzkich sumień 3. Przewodnik dla mających kłopoty ze Spowiedzią”. W niedzielę 11 września po każdej Mszy Św. promocja książki i autografy.

Można ją zamówić na stronie: http://www.mow3.kazania.org, lub kupić w zakrystii albo przy wyjściu głównym z kościoła.

Wszystko zależy tego, po co przychodzisz do Spowiedzi. Jeśli przychodzisz tam tylko po to, żeby szukać usprawiedliwienia lub akceptacji swoich grzechów, to na pewno nie spotkasz tam Miłosierdzia Bożego.

Oto okładka:

„Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa . (KDK 16) Sumienie jest głosem poznania prawdy. W sumieniu poznajemy jakąś ważną dla naszego życia prawdę.

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

od 2 września …

Jeszcze tylko do końca wakacji, czyli do środy 31 sierpnia Kaplica Pojednania jest otwarta od godz. 18:00 do 19:00. Już od piątku –  2 września Kaplica będzie otwarta od 17:00 do 17:55, czyli na godzinę przed Mszą świętą wieczorną.

Zapraszamy …

 

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

kaplica nieczynna

W pierwszym tygodniu sierpnia od 1 do 7 sierpnia Kaplica Pojednania będzie nieczynna. Ksiądz odpowiedzialny także potrzebuje „okresowego remontu”. Najbliższy dyżur w Kaplicy we środę 10 sierpnia.

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Kaplica Pojednania w okresie wakacyjnym

W miesiącach lipiec i sierpień Kaplica Pojednania będzie czynna w środy i piątki na godzinę przed wieczorną Mszą Św., tzn. od godziny 18 do 18:55


adres do kontaktu

W razie potrzeby można też zadzwonić (w godzinach wieczornych !!) na numer kaplicy i umówić się na inny, bardziej dogodny termin.
W piątki, jest też możliwość (po wcześniejszym umówieniu się przez telefon !!) rozmowy w kaplicy po Mszy Św. wieczornej.

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

w piątek Kaplica Pojednania nieczynna

W najbliższy piątek, z powodu Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa – odpust parafialny – (Msza Święta o godzinie 16-tej i nabożeństwo czerwcowe z procesją) Kaplica Pojednania będzie nieczynna. Zapraszam we środę i w przyszłym tygodniu w środę i piątek.

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

„Mów do ludzkich sumień – 3. Przewodnik dla mających kłopoty ze Spowiedzią”

Pozostało do napisania jeszcze tylko zakończenie.

A oto finalna wersja Spisu treści:
Jakieś uwagi i sugestie?

Spis Treści:

Psalm 51 – Błaganie pokutnika                                                                    1

SPIS TREŚCI:                                                                                                  3

Motto:                                                                                                                5

 • PRZEDMOWA 7
 • WSTĘP 11

Psalm 38 – Błaganie nieszczęśliwego grzesznika                                         19

 1. PODSTAWOWE FAKTY I PRZYGOTOWANIE                                    21

Psalm 61 – Błaganie o litość                                                                             26

 1. PIĘĆ ELEMENTÓW (WARUNKÓW) SPOWIEDZI                             29

III.        RACHUNEK SUMIENIA                                                                    33

Czym jest rachunek sumienia?                                                                         34

Najczęstsze błędy i pomyłki w rachunku sumienia                                      36

Jakie są jego braki, zagrożenia i wypaczenia?                                               38

Dlaczego nie lubimy rachunku sumienia?                                                     43

Jakie jest znaczenie rachunku sumienia?                                                     44

Psalm 32(31) – Szczęście płynące z odpuszczenia win                               48

 1. ŻAL ZA GRZECHY                                                                                    51

Czym jest grzech?                                                                                              51

Żal, a emocje                                                                                                       53

Obiektywność żalu                                                                                                  54

Żal doskonały i niedoskonały                                                                                 55

Psalm 130(129) – Z otchłani grzechu ku Bożemu miłosierdziu                  58

 1. MOCNE POSTANOWIENIE POPRAWY                                                59

Psalm 143(142) – Modlitwa grzesznika                                                       68

 1. SPOWIEDŹ SZCZERA I ROZGRZESZENIE                                                69

Czym jest spowiedź?                                                                                               69

Powracanie do grzechów                                                                                        71

W jakiej kolejności wyznawać grzechy?                                                                 73

Liczba i rodzaj grzechów                                                                                         74

Tajemnica spowiedzi                                                                                               76

Dlaczego wyznawać grzechy kapłanowi?                                                             78

Kiedy ksiądz nie może udzielić rozgrzeszenia?                                                     79

Spowiedź przez internet, telefon czy SMS–y                                                        83

Jak często się spowiadać?                                                                                       83

Komfort spowiedzi                                                                                                 86

Psalm 102(101) – Prośby wygnańca                                                             88

VII.       POKUTA I ZADOŚĆUCZYNIENIE BOGU I BLIŹNIEMU                                 93

Pokuta                                                                                                                     93

Zadośćuczynienie                                                                                                    94

Zapominałem o pokucie                                                                                          96

Rozgrzeszenie                                                                                                         96

Podsumowanie                                                                                                        97

VIII.      PRZYGOTOWANIE DO SPOWIEDZI GENERALNEJ                                     99

 1. Najpierw kilka uwag ogólnych.                                                            99
 2. Stawienie się w obecności Bożej             99
 3. Medytacja Słowa Bożego                                                                        100
 4. Rachunek sumienia z warunków Sakramentu Pokuty                         100
 5. Kiedy Spowiedź jest świętokradzka,                                                102
 6. Spowiedź generalna 103
 7. Przebieg spowiedzi generalnej                                                            103
 8. Owoce Sakramentu Pokuty 104
 9. DODATEK – MATERIAŁY DO RACHUNKU SUMIENIA                         105
 10. Dwa przykazania miłości                                                                        105
 11. Dziesięć przykazań Bożych                                                                        105
 12. Pięć przykazań kościelnych                                                                        105
 13. Trzy cnoty Boskie (teologalne)                                                            108
 14. Cztery cnoty główne (kardynalne) 108
 15. Siedem grzechów głównych                                                            109
 16. Siedem cnót głównych                                                                        109
 17. Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu                                                109
 18. Błogosławieństwa Ewangeliczne                                                            110
 19. Uczynki miłosierne względem duszy                                                110
 20. Uczynki miłosierne względem ciała 110
 21. Opis sądu ostatecznego (Mt 25,34–46)                                                111

Ł.         Katalogi grzechów w pismach św. Pawła                                                 112

 1. Siedem grzechów nie–głównych                                                            113
 2. Lekceważenie                                                                                    114
 3. Nieobowiązkowość                                                                                    115
 4. Zobojętnienie 116
 5. Zapominalstwo                                                                                    118
 6. Arogancja władzy                                                                                    120
 7. Indolencja                                                                                               121
 8. Jajecznica                                                                                               122
 9. JA WIEM LEPIEJ …                                                                                    127
 • ZAKOŃCZENIE 131
 • POSŁOWIE 135
 • REKLAMA 137
 • PODZIĘKOWANIA 138

 

Jakieś uwagi i sugestie?

adres kaplica2

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

„Mów do ludzkich sumień – 3”

Oto okładka trzeciej książki z serii:
Mów do ludzkich sumień – 3
Przewodnik dla mających kłopoty ze Spowiedzią

Napisane jest już 100% całości.

Mów do ludzkich sumień 3 okładka

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

W przygotowaniu nowa książka

Oto strona tytułowa i spis treści trzeciej książki z serii
Mów do ludzkich sumień – 3
Przewodnik dla mających kłopoty ze Spowiedzią

Zajmie nam to jeszcze ze dwa miesiące, aby ją przekazać do druku. Mamy nadzieję, że będzie ona dobrą katechezą dla parafian.

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Miłosierdzie Boże

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.” (Mt 11,28-30)

O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże,
Kto Cię godnie uwielbić i wysławić może,
Największy przymiocie Boga Wszechmocnego,
Tyś słodką nadzieją dla człowieka grzesznego (Dz. , 951).

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz